สถิติการใช้งาน

เงื่อนไขการค้นหา
เดือน ปี พ.ศ.
วันเดือนปี ทั่วไป ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด
10-2014
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
148 คน
เวลาใช้งาน
2.43 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
17 คน
เวลาใช้งาน
11.65 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.69 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
632 คน
เวลาใช้งาน
882.92 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.40 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
797 คน
เวลาใช้งาน
897.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.13 ชั่วโมง/คน
11-2014
ผู้ใช้
2 คน
เวลาใช้งาน
0.17 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.09 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
395 คน
เวลาใช้งาน
408.39 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.03 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
870 คน
เวลาใช้งาน
1,089.39 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.25 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
701 คน
เวลาใช้งาน
874.25 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.25 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
558 คน
เวลาใช้งาน
879.30 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.58 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,768 คน
เวลาใช้งาน
6,047.16 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.27 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
7,294 คน
เวลาใช้งาน
9,298.66 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.27 ชั่วโมง/คน
12-2014
ผู้ใช้
17 คน
เวลาใช้งาน
0.73 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.04 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
240 คน
เวลาใช้งาน
370.03 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.54 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
479 คน
เวลาใช้งาน
811.90 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.69 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
422 คน
เวลาใช้งาน
704.10 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.67 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
454 คน
เวลาใช้งาน
763.79 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.68 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,094 คน
เวลาใช้งาน
3,674.14 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.75 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,706 คน
เวลาใช้งาน
6,324.69 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.71 ชั่วโมง/คน
1-2015
ผู้ใช้
16 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
209 คน
เวลาใช้งาน
325.75 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.56 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
265 คน
เวลาใช้งาน
297.80 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.12 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
347 คน
เวลาใช้งาน
588.47 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.70 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
341 คน
เวลาใช้งาน
479.98 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.41 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,671 คน
เวลาใช้งาน
3,680.41 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.38 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,849 คน
เวลาใช้งาน
5,372.42 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.40 ชั่วโมง/คน
2-2015
ผู้ใช้
10 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
264 คน
เวลาใช้งาน
357.98 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.36 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
270 คน
เวลาใช้งาน
316.31 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.17 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
353 คน
เวลาใช้งาน
639.90 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.81 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
305 คน
เวลาใช้งาน
402.61 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.32 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,351 คน
เวลาใช้งาน
3,573.12 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.52 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,553 คน
เวลาใช้งาน
5,289.93 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.49 ชั่วโมง/คน
3-2015
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
17 คน
เวลาใช้งาน
28.75 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.69 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
88 คน
เวลาใช้งาน
145.49 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.65 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4 คน
เวลาใช้งาน
0.48 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.12 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
21 คน
เวลาใช้งาน
11.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.56 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
130 คน
เวลาใช้งาน
186.39 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.43 ชั่วโมง/คน
5-2015
ผู้ใช้
5 คน
เวลาใช้งาน
2.45 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.49 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
190 คน
เวลาใช้งาน
250.57 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.32 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
86 คน
เวลาใช้งาน
102.48 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.19 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
160 คน
เวลาใช้งาน
214.12 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.34 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,311 คน
เวลาใช้งาน
1,521.55 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.16 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,752 คน
เวลาใช้งาน
2,091.17 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.19 ชั่วโมง/คน
6-2015
ผู้ใช้
2,211 คน
เวลาใช้งาน
1,904.27 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.86 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
226 คน
เวลาใช้งาน
267.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.19 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
203 คน
เวลาใช้งาน
218.96 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.08 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
267 คน
เวลาใช้งาน
437.85 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.64 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,757 คน
เวลาใช้งาน
2,185.50 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.24 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,664 คน
เวลาใช้งาน
5,014.55 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.08 ชั่วโมง/คน
7-2015
ผู้ใช้
2,375 คน
เวลาใช้งาน
3,056.96 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.29 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
549 คน
เวลาใช้งาน
856.16 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.56 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
154 คน
เวลาใช้งาน
178.84 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.16 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
286 คน
เวลาใช้งาน
608.85 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.13 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,877 คน
เวลาใช้งาน
2,811.96 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.50 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5,241 คน
เวลาใช้งาน
7,512.76 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.43 ชั่วโมง/คน
8-2015
ผู้ใช้
2,031 คน
เวลาใช้งาน
3,185.11 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.57 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
430 คน
เวลาใช้งาน
631.99 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.47 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
126 คน
เวลาใช้งาน
176.62 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.40 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
259 คน
เวลาใช้งาน
523.13 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,804 คน
เวลาใช้งาน
2,814.70 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.56 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,650 คน
เวลาใช้งาน
7,331.55 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.58 ชั่วโมง/คน
9-2015
ผู้ใช้
2,712 คน
เวลาใช้งาน
4,267.75 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.57 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
727 คน
เวลาใช้งาน
1,084.62 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.49 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
278 คน
เวลาใช้งาน
347.39 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.25 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
277 คน
เวลาใช้งาน
557.47 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.01 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,466 คน
เวลาใช้งาน
3,427.56 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.39 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
6,460 คน
เวลาใช้งาน
9,684.78 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.50 ชั่วโมง/คน
10-2015
ผู้ใช้
853 คน
เวลาใช้งาน
1,000.34 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.17 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
286 คน
เวลาใช้งาน
229.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.80 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
187 คน
เวลาใช้งาน
216.66 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.16 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
69 คน
เวลาใช้งาน
79.12 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.15 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
900 คน
เวลาใช้งาน
829.28 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.92 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,295 คน
เวลาใช้งาน
2,355.08 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.03 ชั่วโมง/คน
11-2015
ผู้ใช้
2,790 คน
เวลาใช้งาน
4,006.93 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.44 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
456 คน
เวลาใช้งาน
841.28 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.84 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
367 คน
เวลาใช้งาน
552.45 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.51 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
406 คน
เวลาใช้งาน
591.57 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.46 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,950 คน
เวลาใช้งาน
4,121.15 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.40 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
6,969 คน
เวลาใช้งาน
10,113.38 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.45 ชั่วโมง/คน
12-2015
ผู้ใช้
1,652 คน
เวลาใช้งาน
2,677.17 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.62 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
217 คน
เวลาใช้งาน
425.08 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.96 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
192 คน
เวลาใช้งาน
284.77 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.48 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
121 คน
เวลาใช้งาน
215.37 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.78 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,381 คน
เวลาใช้งาน
2,011.91 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.46 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,563 คน
เวลาใช้งาน
5,614.31 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.58 ชั่วโมง/คน
1-2016
ผู้ใช้
1,991 คน
เวลาใช้งาน
2,713.74 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.36 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
332 คน
เวลาใช้งาน
597.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.80 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
305 คน
เวลาใช้งาน
433.41 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.42 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
243 คน
เวลาใช้งาน
342.71 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.41 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,782 คน
เวลาใช้งาน
2,349.04 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.32 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,653 คน
เวลาใช้งาน
6,435.90 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.38 ชั่วโมง/คน
2-2016
ผู้ใช้
1,610 คน
เวลาใช้งาน
2,742.44 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.70 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
332 คน
เวลาใช้งาน
565.46 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.70 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
210 คน
เวลาใช้งาน
275.02 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.31 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
129 คน
เวลาใช้งาน
190.86 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.48 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,402 คน
เวลาใช้งาน
1,782.23 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.27 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,683 คน
เวลาใช้งาน
5,556.02 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.51 ชั่วโมง/คน
3-2016
ผู้ใช้
9 คน
เวลาใช้งาน
20.81 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.31 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1 คน
เวลาใช้งาน
0.56 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.56 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
55 คน
เวลาใช้งาน
81.22 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.48 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
65 คน
เวลาใช้งาน
102.59 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.58 ชั่วโมง/คน
5-2016
ผู้ใช้
2,799 คน
เวลาใช้งาน
2,857.95 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1 คน
เวลาใช้งาน
3.70 ชั่วโมง
เฉลี่ย
3.70 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
401 คน
เวลาใช้งาน
227.77 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.57 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
231 คน
เวลาใช้งาน
321.70 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.39 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
726 คน
เวลาใช้งาน
1,065.64 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.47 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,158 คน
เวลาใช้งาน
4,476.76 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.08 ชั่วโมง/คน
6-2016
ผู้ใช้
2,608 คน
เวลาใช้งาน
3,031.47 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.16 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
716 คน
เวลาใช้งาน
686.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.96 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
611 คน
เวลาใช้งาน
826.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.35 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
49 คน
เวลาใช้งาน
39.23 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.80 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
837 คน
เวลาใช้งาน
914.57 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.09 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
565 คน
เวลาใช้งาน
958.98 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.70 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,555 คน
เวลาใช้งาน
2,169.69 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.40 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
6,941 คน
เวลาใช้งาน
8,627.57 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.24 ชั่วโมง/คน
7-2016
ผู้ใช้
221 คน
เวลาใช้งาน
192.46 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.87 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
862 คน
เวลาใช้งาน
1,188.83 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.38 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
506 คน
เวลาใช้งาน
973.81 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.92 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
54 คน
เวลาใช้งาน
40.79 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.76 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
561 คน
เวลาใช้งาน
877.92 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.56 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
669 คน
เวลาใช้งาน
1,182.75 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.77 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
766 คน
เวลาใช้งาน
1,408.92 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.84 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,639 คน
เวลาใช้งาน
5,865.47 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.61 ชั่วโมง/คน
8-2016
ผู้ใช้
345 คน
เวลาใช้งาน
193.38 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.56 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,473 คน
เวลาใช้งาน
1,735.50 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.18 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
970 คน
เวลาใช้งาน
1,621.83 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.67 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
56 คน
เวลาใช้งาน
47.60 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.85 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
721 คน
เวลาใช้งาน
897.71 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.25 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
643 คน
เวลาใช้งาน
797.35 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.24 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,118 คน
เวลาใช้งาน
1,884.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.69 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5,326 คน
เวลาใช้งาน
7,177.36 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.35 ชั่วโมง/คน
9-2016
ผู้ใช้
147 คน
เวลาใช้งาน
108.25 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.74 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
761 คน
เวลาใช้งาน
944.02 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.24 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,043 คน
เวลาใช้งาน
1,531.53 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.47 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
118 คน
เวลาใช้งาน
128.32 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.09 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
691 คน
เวลาใช้งาน
825.88 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.20 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
570 คน
เวลาใช้งาน
768.13 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.35 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
897 คน
เวลาใช้งาน
1,351.70 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.51 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,227 คน
เวลาใช้งาน
5,657.83 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.34 ชั่วโมง/คน
10-2016
ผู้ใช้
177 คน
เวลาใช้งาน
28.05 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.16 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
330 คน
เวลาใช้งาน
268.38 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.81 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
275 คน
เวลาใช้งาน
326.61 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.19 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
361 คน
เวลาใช้งาน
443.31 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.23 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,143 คน
เวลาใช้งาน
1,066.36 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.93 ชั่วโมง/คน
11-2016
ผู้ใช้
83 คน
เวลาใช้งาน
24.84 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.30 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
131 คน
เวลาใช้งาน
92.77 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.71 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
203 คน
เวลาใช้งาน
271.93 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.34 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
128 คน
เวลาใช้งาน
70.40 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.55 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,307 คน
เวลาใช้งาน
1,372.51 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.05 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,285 คน
เวลาใช้งาน
1,743.81 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.36 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,644 คน
เวลาใช้งาน
2,679.35 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.63 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,781 คน
เวลาใช้งาน
6,255.61 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.31 ชั่วโมง/คน
12-2016
ผู้ใช้
50 คน
เวลาใช้งาน
20.46 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.41 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
96 คน
เวลาใช้งาน
83.54 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.87 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
178 คน
เวลาใช้งาน
199.33 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.12 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
41 คน
เวลาใช้งาน
10.23 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.25 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
649 คน
เวลาใช้งาน
908.96 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.40 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
659 คน
เวลาใช้งาน
967.83 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.47 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
833 คน
เวลาใช้งาน
1,406.05 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.69 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,506 คน
เวลาใช้งาน
3,596.42 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.44 ชั่วโมง/คน
1-2017
ผู้ใช้
111 คน
เวลาใช้งาน
34.62 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.31 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
105 คน
เวลาใช้งาน
81.03 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.77 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
135 คน
เวลาใช้งาน
111.10 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.82 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
36 คน
เวลาใช้งาน
14.49 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.40 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
917 คน
เวลาใช้งาน
1,117.90 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.22 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
766 คน
เวลาใช้งาน
1,027.18 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.34 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,037 คน
เวลาใช้งาน
1,878.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.81 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,107 คน
เวลาใช้งาน
4,264.32 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.37 ชั่วโมง/คน
2-2017
ผู้ใช้
72 คน
เวลาใช้งาน
130.94 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.82 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
75 คน
เวลาใช้งาน
73.76 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.98 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
383 คน
เวลาใช้งาน
457.38 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.19 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
34 คน
เวลาใช้งาน
18.43 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.54 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
725 คน
เวลาใช้งาน
914.95 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.26 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
553 คน
เวลาใช้งาน
951.43 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.72 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
837 คน
เวลาใช้งาน
1,636.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.96 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,679 คน
เวลาใช้งาน
4,183.87 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.56 ชั่วโมง/คน
3-2017
ผู้ใช้
51 คน
เวลาใช้งาน
59.84 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.17 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
112 คน
เวลาใช้งาน
183.99 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.64 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
29 คน
เวลาใช้งาน
27.50 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.95 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
44 คน
เวลาใช้งาน
30.23 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.69 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
236 คน
เวลาใช้งาน
301.57 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.28 ชั่วโมง/คน
5-2017
ผู้ใช้
1,787 คน
เวลาใช้งาน
1,310.07 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.73 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
750 คน
เวลาใช้งาน
1,392.33 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.86 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1 คน
เวลาใช้งาน
0.57 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.57 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
346 คน
เวลาใช้งาน
371.37 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.07 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
225 คน
เวลาใช้งาน
302.39 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.34 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
284 คน
เวลาใช้งาน
468.81 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.65 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,393 คน
เวลาใช้งาน
3,845.55 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.13 ชั่วโมง/คน
6-2017
ผู้ใช้
1,858 คน
เวลาใช้งาน
2,170.51 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.17 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
960 คน
เวลาใช้งาน
1,744.78 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.82 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
8 คน
เวลาใช้งาน
2.98 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.37 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
370 คน
เวลาใช้งาน
494.10 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.34 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
593 คน
เวลาใช้งาน
930.02 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.57 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
401 คน
เวลาใช้งาน
630.51 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.57 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,190 คน
เวลาใช้งาน
5,972.90 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.43 ชั่วโมง/คน
7-2017
ผู้ใช้
1,697 คน
เวลาใช้งาน
2,115.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.25 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
712 คน
เวลาใช้งาน
1,202.19 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.69 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5 คน
เวลาใช้งาน
3.53 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.71 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
280 คน
เวลาใช้งาน
534.86 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.91 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
661 คน
เวลาใช้งาน
1,273.50 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.93 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
619 คน
เวลาใช้งาน
1,309.53 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.12 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,974 คน
เวลาใช้งาน
6,439.27 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.62 ชั่วโมง/คน
8-2017
ผู้ใช้
2,158 คน
เวลาใช้งาน
3,143.04 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.46 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,245 คน
เวลาใช้งาน
1,879.06 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.51 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
22 คน
เวลาใช้งาน
18.34 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.83 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
409 คน
เวลาใช้งาน
627.61 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.53 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
877 คน
เวลาใช้งาน
1,434.93 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.64 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
983 คน
เวลาใช้งาน
1,888.21 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.92 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5,694 คน
เวลาใช้งาน
8,991.19 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.58 ชั่วโมง/คน
9-2017
ผู้ใช้
1,852 คน
เวลาใช้งาน
2,280.26 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.23 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
772 คน
เวลาใช้งาน
1,315.32 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.70 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
95 คน
เวลาใช้งาน
87.57 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.92 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
381 คน
เวลาใช้งาน
436.44 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.15 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
675 คน
เวลาใช้งาน
1,039.12 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.54 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
684 คน
เวลาใช้งาน
1,264.77 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.85 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,459 คน
เวลาใช้งาน
6,423.48 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.44 ชั่วโมง/คน
10-2017
ผู้ใช้
222 คน
เวลาใช้งาน
160.01 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.72 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
45 คน
เวลาใช้งาน
43.85 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.97 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
42 คน
เวลาใช้งาน
40.10 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.95 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
16 คน
เวลาใช้งาน
16.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
148 คน
เวลาใช้งาน
105.13 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.71 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
368 คน
เวลาใช้งาน
442.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.20 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
256 คน
เวลาใช้งาน
442.83 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.73 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,097 คน
เวลาใช้งาน
1,250.60 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.14 ชั่วโมง/คน
11-2017
ผู้ใช้
1,341 คน
เวลาใช้งาน
1,172.66 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.87 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
163 คน
เวลาใช้งาน
148.50 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.91 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
335 คน
เวลาใช้งาน
301.32 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.90 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
111 คน
เวลาใช้งาน
98.06 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.88 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
961 คน
เวลาใช้งาน
1,042.42 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.08 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,303 คน
เวลาใช้งาน
1,690.71 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.30 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,005 คน
เวลาใช้งาน
1,508.80 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.50 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5,219 คน
เวลาใช้งาน
5,962.47 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.14 ชั่วโมง/คน
12-2017
ผู้ใช้
733 คน
เวลาใช้งาน
723.17 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.99 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
100 คน
เวลาใช้งาน
83.03 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.83 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
203 คน
เวลาใช้งาน
186.08 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.92 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
51 คน
เวลาใช้งาน
55.96 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.10 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
658 คน
เวลาใช้งาน
928.09 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.41 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
771 คน
เวลาใช้งาน
1,225.63 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.59 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
581 คน
เวลาใช้งาน
917.11 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.58 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,097 คน
เวลาใช้งาน
4,119.08 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.33 ชั่วโมง/คน
1-2018
ผู้ใช้
556 คน
เวลาใช้งาน
545.12 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.98 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
88 คน
เวลาใช้งาน
76.79 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.87 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
170 คน
เวลาใช้งาน
156.58 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.92 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2 คน
เวลาใช้งาน
1.54 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.77 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
467 คน
เวลาใช้งาน
673.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.44 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,153 คน
เวลาใช้งาน
1,564.99 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.36 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
563 คน
เวลาใช้งาน
906.95 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.61 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,999 คน
เวลาใช้งาน
3,924.95 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.31 ชั่วโมง/คน
2-2018
ผู้ใช้
510 คน
เวลาใช้งาน
518.74 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
66 คน
เวลาใช้งาน
58.14 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.88 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
201 คน
เวลาใช้งาน
152.02 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.76 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
64 คน
เวลาใช้งาน
44.26 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.69 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
563 คน
เวลาใช้งาน
634.71 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.13 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,152 คน
เวลาใช้งาน
1,603.37 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.39 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
339 คน
เวลาใช้งาน
510.78 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.51 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,895 คน
เวลาใช้งาน
3,522.02 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.22 ชั่วโมง/คน
3-2018
ผู้ใช้
1 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
6 คน
เวลาใช้งาน
2.10 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.35 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2 คน
เวลาใช้งาน
0.43 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.21 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
9 คน
เวลาใช้งาน
2.53 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.28 ชั่วโมง/คน
5-2018
ผู้ใช้
2,166 คน
เวลาใช้งาน
2,144.68 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.99 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
260 คน
เวลาใช้งาน
393.78 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.51 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
552 คน
เวลาใช้งาน
659.58 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.19 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
665 คน
เวลาใช้งาน
590.66 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.89 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
539 คน
เวลาใช้งาน
647.92 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.20 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
599 คน
เวลาใช้งาน
1,273.22 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.13 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,781 คน
เวลาใช้งาน
5,709.83 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.19 ชั่วโมง/คน
6-2018
ผู้ใช้
2,179 คน
เวลาใช้งาน
2,999.34 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.38 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
361 คน
เวลาใช้งาน
755.80 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.09 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,092 คน
เวลาใช้งาน
983.07 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.90 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
874 คน
เวลาใช้งาน
1,393.64 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.59 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
563 คน
เวลาใช้งาน
726.03 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.29 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
985 คน
เวลาใช้งาน
1,712.80 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.74 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
6,054 คน
เวลาใช้งาน
8,570.69 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.42 ชั่วโมง/คน
7-2018
ผู้ใช้
1,752 คน
เวลาใช้งาน
2,596.46 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.48 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5 คน
เวลาใช้งาน
2.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.59 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
313 คน
เวลาใช้งาน
672.24 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.15 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,035 คน
เวลาใช้งาน
1,188.89 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.15 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
643 คน
เวลาใช้งาน
1,484.76 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.31 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
446 คน
เวลาใช้งาน
658.29 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.48 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
964 คน
เวลาใช้งาน
1,901.85 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.97 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5,158 คน
เวลาใช้งาน
8,505.45 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.65 ชั่วโมง/คน
8-2018
ผู้ใช้
2,359 คน
เวลาใช้งาน
3,242.20 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.37 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
387 คน
เวลาใช้งาน
382.11 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.99 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
440 คน
เวลาใช้งาน
1,068.75 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.43 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
907 คน
เวลาใช้งาน
966.42 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.07 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
972 คน
เวลาใช้งาน
1,763.12 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.81 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
925 คน
เวลาใช้งาน
1,351.28 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.46 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,204 คน
เวลาใช้งาน
2,204.79 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.83 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
7,194 คน
เวลาใช้งาน
10,978.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.53 ชั่วโมง/คน
9-2018
ผู้ใช้
1,237 คน
เวลาใช้งาน
2,007.51 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.62 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
195 คน
เวลาใช้งาน
197.61 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.01 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
296 คน
เวลาใช้งาน
551.86 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.86 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
554 คน
เวลาใช้งาน
640.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.16 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
677 คน
เวลาใช้งาน
1,041.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.54 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
456 คน
เวลาใช้งาน
515.64 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.13 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
842 คน
เวลาใช้งาน
1,895.66 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.25 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,257 คน
เวลาใช้งาน
6,849.28 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.61 ชั่วโมง/คน
10-2018
ผู้ใช้
563 คน
เวลาใช้งาน
341.84 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.61 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
69 คน
เวลาใช้งาน
44.21 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.64 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
280 คน
เวลาใช้งาน
466.46 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.67 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
404 คน
เวลาใช้งาน
630.80 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.56 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
398 คน
เวลาใช้งาน
532.63 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.34 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
346 คน
เวลาใช้งาน
520.23 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.50 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,060 คน
เวลาใช้งาน
2,536.17 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.23 ชั่วโมง/คน
11-2018
ผู้ใช้
1,346 คน
เวลาใช้งาน
1,322.26 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.98 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
192 คน
เวลาใช้งาน
136.24 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.71 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,327 คน
เวลาใช้งาน
2,243.79 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.69 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3 คน
เวลาใช้งาน
0.91 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.30 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,483 คน
เวลาใช้งาน
2,299.86 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.55 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,461 คน
เวลาใช้งาน
1,994.79 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.37 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,692 คน
เวลาใช้งาน
2,708.03 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.60 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
7,504 คน
เวลาใช้งาน
10,705.88 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.43 ชั่วโมง/คน
12-2018
ผู้ใช้
727 คน
เวลาใช้งาน
966.13 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.33 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
472 คน
เวลาใช้งาน
343.95 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.73 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
827 คน
เวลาใช้งาน
1,116.61 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.35 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2 คน
เวลาใช้งาน
1.26 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.63 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,022 คน
เวลาใช้งาน
1,561.35 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.53 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
693 คน
เวลาใช้งาน
983.60 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.42 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
934 คน
เวลาใช้งาน
1,535.06 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.64 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,677 คน
เวลาใช้งาน
6,507.96 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.39 ชั่วโมง/คน
1-2019
ผู้ใช้
879 คน
เวลาใช้งาน
893.54 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
187 คน
เวลาใช้งาน
133.48 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.71 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
815 คน
เวลาใช้งาน
1,286.95 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.58 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
18 คน
เวลาใช้งาน
10.53 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.58 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,236 คน
เวลาใช้งาน
1,878.30 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.52 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,047 คน
เวลาใช้งาน
1,588.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.52 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,084 คน
เวลาใช้งาน
1,640.29 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.51 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5,266 คน
เวลาใช้งาน
7,431.09 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.41 ชั่วโมง/คน
2-2019
ผู้ใช้
1,290 คน
เวลาใช้งาน
1,003.10 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.78 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
141 คน
เวลาใช้งาน
96.23 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.68 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
544 คน
เวลาใช้งาน
923.70 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.70 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
775 คน
เวลาใช้งาน
1,043.11 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.35 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
747 คน
เวลาใช้งาน
1,113.36 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.49 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
833 คน
เวลาใช้งาน
1,045.13 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.25 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,330 คน
เวลาใช้งาน
5,224.63 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.21 ชั่วโมง/คน
รวมทั้งสิ้น
ผู้ใช้
52,161 คน
เวลาใช้งาน
63,917.46 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.23 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
6,441 คน
เวลาใช้งาน
6,817.23 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.06 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
16,008 คน
เวลาใช้งาน
25,338.18 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.58 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
10,831 คน
เวลาใช้งาน
13,416.59 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.24 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
24,527 คน
เวลาใช้งาน
33,629.27 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.37 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
25,168 คน
เวลาใช้งาน
36,964.49 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.47 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
55,238 คน
เวลาใช้งาน
84,044.73 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.52 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
190,374 คน
เวลาใช้งาน
264,127.95 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.39 ชั่วโมง/คน